Met ingang van januari 2020 is de werkgroep WinSchoon opgegaan in de Stichting Winsum Zuid Oost.
Meer informatie vind je op de website www.winsumzuidoost.nl